Omvänt mentorskap på VGS

På VGS fortsätter vi med olika insatser för att öka mångfald och jämställdhet, bland annat genom att se över hur vi skriver våra annonser och genom fortsatt sponsring av nätverket Businesswomen.se. Men för att både locka kvinnor till oss och behålla dem är det oerhört viktigt att vi ständigt jobbar med vår kultur: bevarar det som är bra och förändrar det som behöver förändras.

Hanna Holmlund, HR-chef på Volkswagen Group Sverige

– En spännande aktivitet som vi kickat igång är det s k omvända mentorskapet. För att få fler kvinnor i ledande positioner har företag historiskt sett givit unga kvinnor manliga mentorer i seniora chefspositioner. Det behöver förstås inte vara en dålig aktivitet, men det ger ändå signaler om att det är de unga kvinnorna som behöver lära sig hur man agerar, beter sig och tar sig fram av dessa äldre manliga chefer. Detta hjälper till att bevara rådande normer och strukturer, säger Hanna Holmlund, HR-chef på VGS och fortsätter:

– Vi vill skapa medvetenhet och insikt i vilka saker vi behöver agera på och förändra. Vi har därför valt att göra tvärtom! Vi tänker att det är männen på seniora chefspositioner, bland våra viktigaste kulturbärare, som har möjlighet att faktiskt förändra invanda beteenden i vår kultur, våra normer och strukturer. Därför har vi valt att använda yngre yrkeskvinnor som mentorer till dem. Detta ger möjlighet att se saker, situationer och beteenden, både hos sig själv och i organisationen, från ett annat perspektiv.

– Just nu har vi tre mentor/adeptpar inom VGS. På bara några månader har alla tre par delat med sig till mig av värdefulla insikter, och jag ser att det här är ett vinnande koncept som vi bara måste fortsätta med!