Eltransport Stockholm 2030 – nu ställer vi om!

Seminarium 30 januari

Volkswagen Group Sverige deltar även 2019 i Södertälje Science Week som går av stapeln 30 januari till 2 februari 2019 på Södertälje Science Park och nya KTH. 

Volkswagen har, tillsammans med Vattenfall, Scania och Ellevio, tagit fram en rapport som visar hur transporterna i Stockholm kan elektrifieras till 2030. Är det överhuvudtaget möjligt – och vad måste i så fall till? 

Rapporten, som fått stor medial uppmärksamhet, har tagits fram i samarbete med konsultföretaget WSP och är nu en gemensam grund för de fyra företagens arbete med fossilfria transporter där ökad elektrifiering, ökad användning av biodrivmedel samt ett mer transporteffektivt samhälle är centrala delar.

Under seminariet kommer även respektive företag att presentera sina planer kring eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa.

Talare: Företrädare för Volkswagen, Vattenfall, Scania, Ellevio och WSP.

Mer information kommer på Södertälje Science Week