26 nov 2020 | Pressmeddelande

SEAT satsar 30 miljoner euro i banbrytande testcenter för drivlinor

SEAT har en progressiv investeringsplan med fokus på elektrifiering och har under de senaste åren investerat motsvarande drygt 300 miljoner kronor i att bygga upp södra Europas mest avancerade testcenter för drivlinor. Testcentret har hög kapacitet och dygnet runt genomförs tester på el-, hybrid, gas- och förbränningsmotorer från hela Volkswagen-koncernen.

  • Centret innehåller 9 provbänkar för tester av alla typer av motorer, hela vägen från utvecklingsfas till typgodkännande
  • Från Kaukasus till Death Valley, i Martorell! I anläggningens klimatkammare kan man simulera extrema förhållanden, temperaturer från -40 till 65°C och höjder på upp till 5.000 meter
  • Vid anläggningen, som är placerad vid SEAT Technical Centre i Martorell, testar 200 medarbetare olika motorer från Volkswagen-koncernen, dygnet runt  

Martorell, Spanien, 26 november 2020, Som en del i det fortlöpande innovationsarbetet, som är fokuserat på elektrifiering, har SEAT under de senaste åren investerat mer än 30 miljoner euro (motsvarande drygt 300 miljoner kronor) för att bygga upp södra Europas mest avancerade testcenter för drivlinor. Anläggningen innehåller 9 provbänkar som gör det möjligt att utföra olika tester på el-, hybrid, gas- och förbränningsmotorer för att säkerställa att de uppfyller alla krav gällande kvalitet, CO2- och andra utsläpp, hållbarhet och prestanda under hela sin livscykel.

Denna investering, som gjorts under en femårsperiod, har nu resulterat i ett testcenter som med kapacitet att utföra 14.300motortester per år, från tidigt i utvecklingsfasen till sådana som krävs för ett slutligt typgodkännande. Testcentret innehåller dessutom en klimatkammare i vilken man kan simulera temperaturer från -40 till 65°C och höjder upp till 5.000 meter liksom ett automatiserat torn med plats för 27 bilar som håller dem vid en temperatur på 23°C för att garantera optimala testförhållanden.

I detta ”Powertrain Development Centre”, som är placerat i SEAT Technical Centre, jobbar de 200 medarbetarna 3-skift, verksamheten pågår dygnet runt, sex dagar i veckan. De tester som utförs här gör att man kan frisläppa nya motorprojekt för olika märken i Volkswagen-koncernen.

”Detta projekt befäster SEATs ställning som ett av Europas mest avancerade utvecklingscenter för bilar. Den nya motoranläggningen och den höga tekniska kompetensen hos de olika teamen, gör det möjligt att testa och kalibrera nya motorer under utvecklingsfasen för att säkerställa optimal prestanda för SEAT och CUPRA och andra bilmärken inom koncernen, med speciellt fokus på el- och hybridmotorer, säger Werner Tietz, chef för forskning och utveckling på SEAT.

Toppmodern anläggning
I de nio provbänkarna vid SEAT Powertrain Development Center testas och kalibreras motorerna efter vilken typ av bil de ska sitta i. Under utvecklingsfasen blir det på så sätt möjligt att justera faktorer som bränsleinsprutning, luftintag och effekt. Man studerar även hur motorerna reagerar vid extrema körförhållanden.

Dessutom innehåller anläggningen ett utsläppslaboratorium där man före frisläppandet utför mer än 80 olika tester på varje bilmodell i överensstämmelse med gällande typgodkännandekrav. Bilarna förses också med portabla utsläppsmätningssystem (PEMS) som kan registrera kördata som sedan används för att utföra de RDR-tester (Real Driving Emissions) som krävs för att analysera bilarnas förbrukning och utsläpp vid reella körförhållanden. Dessa tester ingår som del av typgodkännandeförfarandet.

I SEAT Powertrain Development Center finns också en provbänk för kontroll av drivlinornas hållbarhet. Här körs bilarna och protyperna upp till 20.000 km på en dynamometer (”rullande landsväg”) utan avbrott samtidigt som motorprestandan hela tiden analyseras. SEAT har installerat ett system som återvinner rörelseenergi från dynamometerrullarna och omvandlar den till elektricitet.

Från Kaukasus till Death Valley, utan att lämna Martorell
I testcentrets speciella klimatkammare kan ingenjörerna simulera extrema temperaturer och atmosfärstryck, från de förhållande som råder i Kaukasusbergen till de i Death Valley i Kalifornien, på endast ett par timmar. Det här gör det möjligt att testa motorernas prestanda och också att simulera körning, med hjälp av robotar, vid extrema miljöförhållanden. Under simuleringarna analyserar man hur bilar med olika motorer reagerar på dessa förhållanden för att kunna garantera prestandan hos de bilar som går ut till kunderna.

Som ett ytterligare steg i företagets elektrifieringsoffensiv, har SEAT också påbörjat uppförandet av sitt Test Center Energy (TCE), som är företagets nya batterilaboratorium, även det i Martorell. I det nya labbet, som företaget investerat 7 miljoner euro (ca 70 miljoner kronor) i, kommer man att utveckla och testa olika energisystem för hybridfordon och elbilar. Byggandet av TCE ingår i den investeringsplan om 5 miljarder euro som SEAT offentliggjort och beräknas stå klart i april nästa år. Anläggningen får en yta på ca 1.500 m2 och kommer att innehålla olika teststationer för utvärdering av litiumjonbaserade battericellsmoduler, hög- och mellanspänningsbatterier och av olika laddare för den spanska biltillverkarens hela modellutbud.