14 jan 2021 | Pressmeddelande

Fleet Support ökar mest inom vagnparksadministration 2020.

Fleet Support är den aktör som ökar mest inom segmentet vagnparksadministration 2020. Efter en speciell och osäker vår och sommar med anledning av pandemin avslutades året med en stark portföljökning. Bibehållen aktivitet mot nya och existerande kunder kring klimatsmart omställning och digitalt stöd för vagnparken är viktiga anledningar till ökningen.

Den totala andelen administrerade bilar ökade något på den svenska marknaden, pandemin och osäkerheten kring regler till trots. Fleet Support växte mest och hanterar idag nästan 15 000 bilar. ”Vi valde att intensifiera kontakten med våra kunder när pandemin slog till, dels för att höra hur dom påverkades, dels för att se hur vi kunde hjälpa till. Det arbetet bedömer vi är en viktig faktor till vår starka avslutning av året”, säger Patrik Lindroth, affärsområdeschef Fleet Support. ”Samtidigt är det tydligt att vi med hjälp av konceptet Green Fleet lyckas hjälpa kunderna med deras önskan att ställa om mot klimatsmartare vagnparker” säger Patrik Lindroth.

2020 har inneburit en fortsatt rörelse mot laddbara bilar på den svenska marknaden. Fleet Support har under året sett en kraftig ökning av andelen laddbart. Trenden syns både inom segmentet för tjänste- och personalbilar. Extra tydligt är det att de kunder som använder Fleet Supports bilkonfigurator med TCO-stöd ser fördelarna med el, då drivmedelskostnaden sjunker och därmed totalkostnaden. ”Fleet CC, vår märkesneutrala bilkonfigurator, är mycket uppskattad av både vagnparksansvariga och förare. Extra glada är vi att se att laddbara bilar kommer till sin rätt när man ser på den totala ägarkostnaden, inklusive drivmedel”, fortsätter Patrik Lindroth.

Fleet Support har tack vare kunder och samarbetsparters en stark ställning på den svenska marknaden. En bra plattform för den fortsatta tillväxten med målet att bli en ledande vagnparksaktör, både lokalt och globalt. Med avstamp i 2020 fortsätter resan med bibehållen fokus på digitalisering och klimatsmarta lösningar för företag. ”Vi är oerhört nöjda med 2020 som trots utmaningar visat att vi är på rätt väg och det stärker oss i vårt långsiktiga mål!”, avslutar Patrik Lindroth.