Vår strategi

TOGETHER 2025+

Shaping mobility – for generations to come

Volkswagen-koncernen har alltid gjort individuell och prisvärd mobilitet tillgänglig för miljontals människor. Med den nya visionen ”Shaping mobility – for generations to come” ger vi svar på dagens och morgondagens utmaningar med vår uppdaterade koncernstrategi TOGETHER 2025+.

Vårt mål är att göra mobilitet hållbar för oss och för kommande generationer. Vårt löfte: Med elektriska enheter, digitala nätverk och autonom körning gör vi bilen ren, tyst, intelligent och säker. Samtidigt blir vår kärnprodukt ännu mer känsloinriktad och erbjuder en helt ny körupplevelse. Vår strategi blir också en del av lösningen för klimat- och miljöskydd. På detta sätt kan bilen även i framtiden vara en hörnsten i modern, individuell och prisvärd mobilitet.

Läs mer om Volkswagen-koncernens strategi på vår globala hemsida.

Volkswagen Group Sverige - Vår strategi

Vi på Volkswagen Group Sverige är en grupp med olika varumärken och funktioner. Nyckelordet för oss är att vi jobbar tillsammans. Vår strategi Together 2025+ är kopplad till Volkswagen-koncernens strategi, och har tre delar:

Vår vision: Tillsammans formar vi Sveriges framtida och hållbara mobilitet.

Våra fem uppdrag

  1. Vi leder bilbranschen på vägen mot hållbar mobilitet.
  2. Vi leder elektrifieringen av bilbranschen i Sverige.
  3. Vi sätter standarden för uppkopplade fordonsnära tjänster.
  4. Vi är ett föredöme när det gäller miljö, säkerhet och integritet.
  5. Och vi gör det alltid med kunden i centrum.

Vårt strategiska mål: Hållbar tillväxt

VGS HÅLLBARHETSSTRATEGI

Vi ska vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet.
Volkswagen Group åtagit sig att leva upp till klimatmålen i Parisavtalet och har ett omfattande program för minskade koldioxidutsläpp för att senast 2050 uppnå CO2-neutral balans inom alla områden. År 2030 kommer vi att ha elektrifierat hela vårt modellprogram. Volkswagen Group Sverige bidrar därigenom starkt till branschens utveckling – som en av Sveriges ledande aktörer inom mobilitet ska vi vara en förebild när det gäller miljö och hållbarhet.

Alla VGS märken har tagit fram vision och strategi i enlighet med Volkswagen AG:s strategi Together 2025+.

VI ELEKTRIFIERAR SVERIGE
Vi står inför en ny värld där mycket måste förändras. Men förändringarna kommer inte om vi inte gör något. Nu. Det betyder att vi här i Sverige i högsta fart driver på utvecklingen som vi redan startat med bland annat Sveriges mest sålda laddhybrid. 2025 kommer vi att erbjuda mer än 20 helt eldrivna modeller.

DET MEST ATTRAKTIVA PREMIUMMÄRKET

Audis försprång: alltid digital, hållbar och urban. Vi skapar  morgondagens digitala miljö. Vi tar elektrisk mobilitet till nästa nivå. Och vi sätter trenden för självkörande bilar.

VI LEVERERAR LÖSNINGAR, SKAPADE I BARCELONA, SOM GÖR MOBILITET ENKLARE

Vi sätter SEAT på kartan i Sverige genom att skapa en unik position.  Vi är en utmanare som attraherar inte minst yngre kunder – vi är en inkörsport till våra övriga bilmärken. Vi ska vara bäst på uppkopplad mobilitet för att  stödja ett allt mer digitaliserat liv. Och vi är redo för förändringar, det ligger i vårt DNA att utmana det traditionella.

INNOVATIONSDRIVET SEDAN 1895 FÖR SMARTA MOBILA LÖSNINGAR

I mer än 120 år har vi utvecklat och producerat  kundanpassad mobilitet för en smartare vardag. Nu tar vi klivet mot en hållbar framtid.

 

SHAPING THE FUTURE OF THE SPORTSCAR

At the heart of the Strategy 2025 is our future product portfolio. The sports car of the future will blend the history and values of the Porsche brand with innovative technologies, while at the same time ensuring sustainability. Embracing electromobility, digitalisation and connectivity allow us to shape the exclusive and sporty mobility of tomorrow, branding it with the Porsche crest.

HÅLLBARA FLEXIBLA TRANSPORTLÖSNINGAR SOM BIDRAR TLL VÅRA KUNDERS FRAMGÅNG

Vår strategi är hållbara flexibla transportlösningar med maximal mobilitet som bidrar till våra kunders framgång. Våra kunder ska helt enkelt uppleva att våra produkter och tjänster är en del av deras kommersiella framgång.

EUROPCAR: HÅLLBAR DELAD MOBILITET FÖR ALLA

Vi ska vara den drivande leverantören för utbyggnaden av hållbar delad mobilitet, för minskad förorening och ökad kvalitet i städer och landsbygd.

Läs mer om våra märken