Vår ledning

Ledningsgruppen för Volkswagen Group Sverige

Bilden från vänster: Marcus Thomasfolk kommunikationschef, Magnus Videquist chef Servicemarknad, Åke Lundberg chef Used Cars & Das Welt Auto, Tony Ericsson (f d chef IT), Diego Ramos chef Audi Sverige, Sten Forsberg chef Volkswagen Personbilar Sverige, Timm Arbien Finansdirektör, Jeanna Tällberg HR-chef, Claes Jerveland VD, Per Brinkenberg chef SEAT Sverige, Hans Turemark chef Volkswagen Transportbilar Sverige, Raine Wermelin chef Porsche Sverige, Anders Bergman (slutat på VGS)

Jan Nordquist chef IT (ej på bild) fr o m januari 2020
Tommy Olofsson t f chef SKODA Sverige (ej på bild) fr o m 21 januari 2020

Organisationsschema Volkswagen Group Sveriges ledning

 

Claes Jerveland
VD

 

Timm Arbien
Finansdirektör

Jeanna Tällberg
Chef Human
Resources

Marcus Thomasfolk
Chef Koncern-
kommunikation

Servicemarknad och försäljning varumärkeMagnus Videquist

Chef Servicemarknad


Sten Forsberg

Chef Volkswagen
Personbilar


 

 

 

 

 

 Tommy Olofsson

T f Chef SKODA Sverige

 

 

Diego Ramos
 
Chef Audi Sverige
 
 

Per Brinkenberg
 
Chef SEAT Sverige
 
 

Hans Turemark
 
Chef Volkswagen
Transportbilar
 

Raine Wermelin
 
Chef Porsche Sverige

Europcar


Mickael Bogered
VD, Europcar Sverige

Volkswagen AG:s ledning

Vi är ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG och här hittar du mer information om koncernens ledning och styrelse.

Ledning och styrelse på volkswagengroup.com