Vår ledning

Ledning Volkswagen Group Sverige

Claes Jerveland VD

Jürgen Heller Finansdirektör

Hanna Holmlund HR-chef

Jan Nordquist chef ITS

Marcus Thomasfolk kommunikationschef

Magnus Videquist chef Servicemarknad

Åke Lundberg chef Used Cars & Das Welt Auto

Jörgen Wedefelt chef Audi Sverige

Jens Reichert chef SKODA Sverige 

Per Brinkenberg chef SEAT Sverige

Raine Wermelin chef Porsche Sverige

Sten Forsberg chef Volkswagen Personbilar Sverige

Helmut Löb chef Volkswagen Transportbilar Sverige

Mickael Bogered VD Europcar

Volkswagen AG:s ledning

Vi är ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG och här hittar du mer information om koncernens ledning och styrelse.

Ledning och styrelse på volkswagengroup.com