Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK

År

2018

2017          

2016

2015

2014

Antal anställda

463 st

435 st

402 st

 391 st

415 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

113 286 st

117 141 st

121 443 st

 106 287 st

95 407 st

Omsättning

28 552 556

29 316 858

27 345 857

 23 889 976

21 239 245

Bruttoresultat

1 731 317

1 722 368

1 730 496

 1 649 355

1 568 778

Omkostnader

-1 359 377

-1 321 999

-1 373 930

 -1 255 170

-1 182 947

Rörelseresultat

395 073

400 369

356 566

 394 185

385 831

Utdelning från Din Bil

-

2 377 408

93 000

67 500

-

Finansiella poster

-24 332

43 291

-38 633

 -60 428

-47 067

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

370 740

2 821 068

410 933

 401 257

338 764

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations