Vår strategi

Volkswagen-koncernen ska bli världsledande inom hållbar mobilitet.

Together - Strategy 2025

"TOGETHER – Strategy 2025" inleder den största förändringsprocessen i vårt företags historia. Fokus ligger på att transformera kärnverksamheten och dra nytta av nya potentiella intäktsströmmar.

  • Företaget planerar ett stort elektrifieringsinitiativ: mer än 30 nya elbilar till år 2025, med årliga försäljningsmål om 2-3 miljoner enheter.
  • Batteriteknologi, digitalisering och självkörande ska utvecklas till nya koncernkompetenser.
  • Verksamheten för bilkomponenter läggs om.
  • Verksamheten för nya mobilitetlösningar expanderas snabbt.
  • Företaget bedömer planerade investeringar i framtida teknik till tvåsiffriga miljardbelopp som finansieras genom effektiviseringar och produktportföljsförbättringar i hela koncernen.
  • Mål om operativ avkastning på 7-8 procent, och avkastning på sysselsatt kapital för personbilsverksamheten på mer än 15 procent till år 2025.
  • Ökad lönsamhet och effektivitet hos varumärket Volkswagen är nyckeln för att nå koncernens mål.
vision-mission

Med vår Together – Strategy 2025 bygger vi ett nytt, bättre och ännu starkare Volkswagen. Vi vill vara teknikledande och erbjuda våra kunder spännande fordon och innovativa, mobila lösningar. Vi vill också vara en förebild när det gäller miljö, säkerhet och integritet. Vi ska vara en attraktiv investering genom att uppnå konkurrenskraftig lönsamhet och även i fortsättningen vara en mycket tillförlitlig och trygg arbetsgivare

Vill du läsa mer?

Mer information om vår gemensamma strategi Together - Strategy 2025 hittar du på Volkswagen AG:s hemsida.

Strategy 2025 på volkswagenag.com