Ansök om att
bli fristående verkstad

Med ett verkstadsnummer får du tillgång till våra system där du kan beställa verktyg ha datakommunikation och få information från oss och våra varumärken utan att vara auktoriserad. Verkstadsnumret behöver vi för att kunna hämta in uppgifter om ert företag, som exempelvis adress, så att vi kan identifiera vem som lägger beställningen och tar emot informationen.

Gör så här för att bli fristående verkstad till oss

Tillsammans med ansökan om verkstadsnummer, bifogar du en Compliance självdeklaration. Efter inskickad ansökan om verkstadsnummer görs en kreditupplysning. Notera att våra krav på kreditvärdighet är minst en A-rating, och att årsbokslut måste vara inlämnat för att upplysning ska kunna begäras. 

När kreditupplysningen och självdeklarationen är granskad och godkänd, tilldelas företaget det verkstadsnummer som behövs i all kommunikation med- och beställningar från oss.

1. Hämta, fyll i, skriv under, skanna in och ladda upp blankett Compliance självdeklaration i nedan ansökan.
2. Ansökan inkommer Volkswagen Group Sverige.
3. Kreditupplysning begärs.
4. Efter granskning och godkänd kreditupplysning samt Compliance självdeklaration, så:
5. skickas verkstadsnummer via e-post.

Volkswagen Group Sverige AB, Ansökan Affärsutveckling, 151 88 Södertälje tar ut en registerhållningsavgift på 500 kr per kalenderår.

Ansök om verkstadsnummer

Jag accepterar registeravgiften 500 kr per kalenderår:
Jag är firmatecknare för och godkänner att Volkswagen Group Sverige AB gör en kreditupplysning på ovan angivet organisationsnummer:

Hantering av personuppgifter

Volkswagen Group Sverige samlar in dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen för att kunna identifiera dig som kund.

Läs mer här